C

U

T

O nas   

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, gdzie w latach 1987-92 specjalizował się w zastosowaniach informatyki w sterowaniu. Wraz z zespołem z sukcesem zaprojektował i wdrożył do eksploatacji pionierski w Polsce komputerowy system kierowania ruchem na linii kolejowej.


Doświadczenie korporacyjne zdobył w trakcie 15-letniej kariery w GlaxoSmithKline. W firmie od podstaw stworzył Dział IT. Kierował pierwszym i jednym z największych w branży farmaceutycznej programem kompleksowej komputeryzacji przedstawicieli medycznych (początkowo 100, finalnie ok. 500 osób). Wdrażał i kierował kolejnymi generacjami systemów CRM i modułami SAP.


Kierował międzynarodowym zespołem IT przy największej w 1998 roku w Polsce prywatyzacji: zakupie przez Glaxo Polfy Poznań. Aktywnie uczestniczył w czterech kolejnych fuzjach i poważnych reorganizacjach firmy. Zarządzał informacją oraz wdrażał i kierował systemami doskonałości marketingu i sprzedaży.

Od 2009 roku zarządza firmami z branży BPO (Business Process Outsourcing).


E: ms@cut24.pl

Powitanie
Powitanie.html
Oferta
Oferta.html
Klienci
Klienci.html
Firma
Firma.html
O nas
Info
InfoPL.html

Maciej Sztompke – Wspólnik Zarządzający.


Jest ekspertem strategii i doskonałości biznesowej. Ma ponad 25-letnie

doświadczenie w skutecznym wdrażaniu projektów tworzących przewagę konkurencyjną i zwiększających wartość firmy w środowisku międzynarodowych

korporacji.

Copyright (C) Maciej Sztompke Centrum Usług Telefonicznych Sp.k. 2023